2018 Ocak Karar Metni.doc
 
Onay ve Karar (2018).pdf
 
Krokiler(2018).pdf 
 
 2911 Sayıl Toplltı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi İle
İş Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi Uyarınca Alınan Kararı